Hjem

OM OSS:

Veldre Musikkforening ble stiftet i 1926 etter initiativ av Ragnvald Nyhus. 10 gutter meldte sin interesse til å starte korps. Mathias Berger fra Furnes var den første musikalske leder. Etter hvert tok Ragnvald Nyhus over, men da han sluttet bare ett år senere, tok O.T.Jakobsen over som dirigent i ett år. I 1928 sto dermed musikkforeningen uten dirigent, så interessen med å holde foreningen i gang dalte i takt med medlemmene. I 1931 var ikke foreningen aktiv lenger. I 1939 var interessen for å få igang et korps i bygda igjen, og den gjenoppsto da under ledelse av Sverre Alhaug. På grunn av krigen, ga de seg nok en gang i 1942. Ny oppstart i 1949 etter initiativ av Veldre Frilynte Ungdomslag. 13 tidligere medlemmer og 7 nye fikk utdelt instrumenter. Første dirigent var Arvid Rønning fra Gaupen, inntil Ulf Hexeberg tok over i 1952 og fram til 1977. Etter det har det vært mange forskjellige dirigenter. Foreningen har vært i aktivitet med opp- og nedturer til 2010, og har etter da vært i samarbeid med Furnes Musikforening.


Furnes Musikforening ble stiftet i 1886, og er med det et av distriktets eldste musikkforeninger. Foreningen ble stiftet av de 3 brødrene Stavsberg, med Hans i spissen. De fikk med seg 5-6 andre karer. Det var Hans Stavsberg som var instruktør den første tiden. Den første opptreden ble holdt på bedehuset Karmel i jula 1886. Av dirigenter opp igjennom tidene er verdt og nevne Oluf Melvold, Lars Holo, Reidar Bækkelund og Knud Rasmussen. Knud Rasmussen har forøvrig også vært dirigent for Veldre Musikkforening.


Furnes & Veldre Musikkforening er ikke formelt sammenslått, men har samarbeidet tett siden 2010. I de siste årene har Furnes og Veldre opptrådt som ett korps. Korpset har i dag 21 aktive medlemmer, og ledes av dirgent Anja Gabriele Neske.

 


Kontakt Furnes & Veldre Musikkforening


Oppdatert 01.04.2019


(kun for medlemmer)


copyright(c) Ine Hegsvold

Furnes Veldre Musikkforening

Sammen er vi sterke