STYRET

Furnes Veldre Musikkforening

Sammen er vi sterke

Leder:

Marianne Tvedt Græsby

Kasserer:

Havor Haug


Nestleder:

Sølvi Skar


Styremedlem:

Kristin Heggelund


Styremedlem:

Tom Erik Tangen
Webansvarlig:

Ine Hegsvold