STYRET

Furnes Veldre Musikkforening

Sammen er vi sterke

Leder:

Marianne Tvedt Græsby

Kasserer:

Halvor Haug


Styremedlem:

Kristin Heggelund


Styremedlem:

Hans Jørgen Lien


Styremedlem:

Arvid Frang


Varamedlem:

Tom-Erik Tangen

Webansvarlig:

Ine Hegsvold